Lợi thế của chúng tôi

 • biểu tượng

  Chuỗi cung ứng dây buộc chất lượng cao
 • biểu tượng

  Kho và đóng gói tự động
 • biểu tượng

  Logistics thông minh, tiếp cận toàn cầu
 • biểu tượng

  Sau khi bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật

Từ năm 2008, Zonolezer Fastener Manufacturing Co., Ltd. được thành lập.Công ty nằm ở trung tâm phân phối chuỗi ngành công nghiệp dây buộc lớn nhất ở Trung Quốc, Hàm Đan, Hà Bắc.